A SZAKMAI OLDALAK HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI


1.              A fényképfelvételek felhasználása a jelen licencszerződésbe (a továbbiakban: „a licencszerződés”) foglalt feltételek betartásának függvénye. A Disznókő honlapjának szakmai oldalaira való belépéssel Ön a licencszerződésbe foglalt feltételeket elfogadja. Amennyiben ezen feltételeket Ön nem kívánja elfogadni vagy azokat nem ismeri, kérjük a szakmai oldalakra ne lépjen be!

A szerzői jogról szóló szabályozás értelmében a szerzői jog hatálya alá tartozó fényképfelvételek vagy egyéb anyagok (a továbbiakban: „jogvédett anyagok”) közzétételére a felhasználó a Disznókő (a továbbiakban: „a Tulajdonos”) engedélye nélkül nem jogosult.

3.              A jelen licenc feltételeinek elfogadása esetén a Tulajdonos nem kizárólagos jogot biztosít a fényképfelvételek kizárólag a Disznókő termékeihez, ingatlanjaihoz kapcsolódó információk terjesztése, oktatás és híradás céljából.

4.              A fényképfelvételek felhasználása esetén azokon vagy azok mellett jól láthatóan fel kell tüntetni a  „© Disznókő” feliratot.

5.              A jelen licencszerződés értelmében szigorúan tilos (a) a fényképfelvételek kereskedelmi célú, így többek között, de nem kizárólag, a reklámcélú felhasználása;(b) a fényképfelvételek felhasználása  a Disznókő által készített, forgalmazott vagy értékesített hasonló vagy konkurens terméken vagy azokhoz kapcsolódóan;(c) a fényképfelvételek felhasználása  a Disznókő által készített, forgalmazott vagy értékesített termékekkel azonos jellegű termékek általános, a termelő megjelölése, illetve Disznókő termékeire való kifejezett hivatkozás nélküli népszerűsítéséhez;(d) a fényképfelvételekre vonatkozó jogok átadása, továbblicencelése, továbbadása, ismételt felhasználása, illetve a fényképfelvételek vagy az azokra vonatozó jogok átruházása;(e) a fényképfelvételek módosítása, megvágása vagy átalakítása;(f) a szerzői jogra vonatkozó felirat, védjegy vagy vízjel eltávolítása a fényképfelvételek bármely részéről;(g) a fényképfelvételek vagy azok bármely részének felhasználása  védjegy, logó elemeként;(h) a fényképfelvételek tömeges terjesztésre alkalmas, letölthető formátumban történő felhasználása, így többek között, de nem kizárólag honlapsablonok vagy szoftverek részeként;(i) a fényképfelvételek becsületsértő, erkölcstelen, obszcén, pornográf, csalárd vagy törvénytelen módon történő felhasználása akár a fényképfelvétel tartalmát képező képanyag kísérőszöveg vagy más kép melléhelyezésével való manipulálása révén (beleértve, de nem kizárólag a fényképek fizikai módosítását), akár bármilyen más módon.

6.              A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy bármely fényképfelvétel felhasználását bárminemű oknál fogva letiltsa és a fényképfelvételek felhasználhatóságának megszűnéséről a felhasználót tájékoztassa. Ilyen tartalmú tájékoztatás esetén a fényképfelvételek használatára vonatkozó licenc azonnal hatályát veszti.

7.              A fényképfelvételek a honlapon látható formában érhetők el és rájuk a kapcsolódó jogszabály által lehetővé tett mértékben sem kifejezett, sem kellékszavatosság nem vonatkozik, így többek között – de nem kizárólag – jogszavatosság, minőségszavatosság, illetve tulajdonjog vagy harmadik fél jogainak sértetlenségére vonatkozó garancia nem érvényesíthető.

8.              A jelen szerződés a felhasználó és Tulajdonos között létrejövő teljes megállapodást képviseli, a Tulajdonosra nézve más egyéb (kifejezett, hallgatólagos, írásos vagy szóbeli) megállapodás vagy ígéret kötelező erővel nem bír. Amennyiben a jelen szerződés bármely feltételéről megállapítást nyer, hogy az ki nem kényszeríthető, a szerződés összes többi feltétele változatlanul hatályban marad.

9.              A jelen szerződés tekintetében a magyar jog az irányadó; jogvita esetén a felek alávetik magukat az illetékes magyar bíróságnak.